Última revisió 28 de novembre de 2023

Declaració d’accessibilitat

La Granja de Bitxos Coop. s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD  1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent: 

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018:

9.1.1.1 Contingut no textual (Condicional)

9.1.3.1 Informació i relacions (Condicional)

9.1.3.5 Identificació del propòsit de l’entrada (Condicional)

9.1.4.3 Contrast (mínim) (Condicional)

9.1.4.11 Contrast no textual (Condicional)

9.1.4.12 Espaiat del text (Condicional)

9.1.4.13 Contingut assenyalat amb el punter o que té el focus (Condicional)

9.2.1.1 Teclat (Condicional)

9.2.1.2 Sense paranys per al focus del teclat (Condicional)

9.2.1.4 Dreceres del teclat (Condicional)

9.2.4.1 Evitar blocs (Condicional)

9.2.4.7 Focus visible (Condicional)

9.2.5.1 Gestos amb el punter (Condicional)

9.2.5.2 Cancel·lació del punter (Condicional)

9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta en el nom (Condicional)

9.2.5.4. Activació mitjançant moviment (Condicional)

9.3.2.1 En rebre el focus (Condicional)

9.3.2.2 En rebre entrades (Condicional)

9.3.3.2 Etiquetes o instruccions (Condicional)

9.3.3.3 Suggeriments davant errors (Condicional)

9.3.3.4 Prevenció d’errors (legals, financers, de dades) (Condicional)

9.4.1.1 Processament (Condicional)

9.4.1.2 Nom, funció, valor (Condicional)

9.4.1.3 Missatges d’estat (Condicional)

9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG (Condicional)

11.8.3 Preservació de la informació d’accessibilitat durant les transformacions (Condicional)

11.8.4 Servei de reparació (Condicional)

12.2.3 Comunicació efectiva

12.2.4 Documentació accessible

 

Càrrega desproporcionada:

          No aplica.

Contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

          Poden existir documents en format PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 28 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la pròpia Agència amb el suport de l’Eina  IRA (Informe de Revisió d’Accessibilitat) de l’Observatori d’Accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 28 de febrer de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

transmetre altres dificultats d’accés al contingut

formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari  de contacte sobre requisits d’accessibilitat designat a aquest efecte.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulari  de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria de queixes d’accessibilitat pot presentar:

una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

una Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:

continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4

continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit en l’article 13 del RD 1112/2018, pot iniciar-se a través d’aquest  enllaç.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1)

està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera

està dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)

s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d’estil CSS 3 per al seu disseny

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per a facilitar la seva interpretació i millorar la navegació pel portal web.

0
    0
    La teua cistella
    La cistella esta vaciaTornar a la tenda